KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

10/01/2022 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 4153

Tác giả: 398 - Tỉnh/thành: 54

» THÔNG BÁO HỦY TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI THƯỞNG NHƯNG PHẠM QUY

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia

Sau khi BTC công bố kết quả cuộc thi ảnh  Mùa xuân Nhâm dần 2022, ban tổ chức đã được thông báo và phát hiện ra tác phẩm đạt giải nhất của chủ đề Xuân Quê Hương vi phạm thể lệ của cuộc thi (tác phẩm “Nghề thủ công làm hoa giấy” đã được triển lãm ở các kỳ thi trước do Hopa tổ chức hoặc bảo trợ). Vì vậy Ban tổ chức quyết định hủy giải nhất.

Nay thông báo đến tác giả Hoàng Bích Vân và toàn thể các tác giả được biết.

Trân trọng

TM. Ban Tổ Chức

Trưởng Ban tổ chức

Đoàn Hoài Trung