KẾT QUẢ

KẾT QUẢ CHỦ ĐỀ: CHIM, ĐỘNG VẬT THIÊN NHIÊN, HOA, CÁ KIỂNG, CÔN TRÙNG
 
GIẢI NHẤT
 
 
 
Giải nhất: Giang sen về trên đồng năng - Tác giả: Bạch Thị Tố Anh (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
GIẢI NHÌ
 
 
 
Giải nhì: Khoảnh khắc trên không - Tác giả: Trương Huỳnh Sơn (Đà Nẵng)
 
 
 
 
Giải nhì: Xuân ở vùng cao - Tác giả: Huỳnh Thanh Danh (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
GIẢI BA
 
 
Giải ba: Thay áo mới - Tác giả: Nguyễn Minh Mẫn (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Giải ba: Báu vật Konkakinh - Tác giả: Đặng Ngọc Sâm Thương (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Giải ba: Lộc xuân - Tác giả: Trần Lệ Nam (Hà Nội)
 
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
 
 
Giải khuyến khích: Chim nhàn di cư - Tác giả: Cao Thị Thanh Hà (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Giải khuyến khích: Tình mẹ - Tác giả: Nguyễn Tấn Nghĩa (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Giải khuyến khích: Hạnh phúc - Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng (Kiên Giang)
 
 
 
Giải khuyến khích: Bình yên Tràm Chim - Tác giả: Võ Quốc Thuần (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Giải khuyến khích: Bình minh bên hoa - Tác giả: Đinh Xuân Trường (Tp.Hồ Chí Minh)