KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

10/01/2022 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 4153

Tác giả: 398 - Tỉnh/thành: 54

» GIÁM KHẢO

*      Chủ đề: Xuân Quê hương

1. Bà Đoàn Thi Thơ  - E.VAPA, E.FIAP - Chủ khảo.

2. Ông Hoàng Thạch Vân -  E.VAPA/g- EsVAPA -E.FIAP -Thành viên.

3. Ông Nguyễn Tấn Tuấn - UV HĐNT HOPA - Thành viên.

*  Chủ đề: Chim, Động vật thiên nhiên, Hoa, Cá kiểng, Côn trùng

1. Bà Nguyễn Hồng Nga - E.VAPA- EsVAPA -E.FIAP Chủ khảo.

2. Ông Huỳnh Phạm Anh Dũng - A.VAPA  - Thành viên.

3. Ông Đỗ Thái Sơn -  A.VAPA  - Thành viên.